Logotip FSE

 

Els fons estructurals i d’inversió europeus són uns fons que funcionen de manera conjunta a fi de donar suport a la cohesió econòmica, social i territorial i aconseguir els objectius de l’estratègia Europa 2020.

Existeixen cinc fons:

  • El Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)
  • El Fons Social Europeu (FSE)
  • El Fons de Cohesió (FC)
  • El Fons Europeu de Desenvolupament Rural (FEADER)
  • El Fons Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP)

Els fons de la política de la UE disponibles per al període 2014-2020 pugen a 351.800 milions d’euros. Espanya disposarà d’un volum de recursos de 38.000 milions d’euros d’aquests fons.

Per a més informació podeu consultar el document: 

FONDOS ESTRUCTURALES Y DE INVERSIÓN EUROPEOS 2014-2020: textos y comentarios oficiales