Logotip FSE

 

La globalització, amb la creixent interdependència de les economies de tot el món; la revolució tecnològica, amb l’arribada d’Internet i les tecnologies de la comunicació, i la crisi econòmica i financera, que ha provocat un augment de l’atur, han fet que la UE es plantegi una nova estratègia.

Europa 2020 és l’estratègia de creixement de la UE per a aquesta dècada, en la qual s’està fent un gran esforç per generar uns alts nivells d’ocupació, productivitat i cohesió social.

Europa 2020 proposa tres prioritats:

  • Un creixement intel•ligent mitjançant inversions més eficaces en educació, recerca i innovació.
  • Un creixement sostenible, gràcies a l’impuls decidit d’una economia de baixa emissió de carboni.
  • Un creixement integrador que posi l’accent en la creació d’ocupació (especialment per a les dones, els joves i les persones de més edat) i la reducció de la pobresa.

Concretament, la Unió ha establert per al 2020 cinc ambiciosos objectius en matèria d’ocupació, innovació, educació, integració social i clima/energia.

Per garantir que l’estratègia Europa 2020 tengui efecte, s’ha creat un sòlid i eficaç sistema de governança econòmica per coordinar les mesures polítiques establertes entre la UE i les administracions nacionals.

Per a més informació podeu consultar:

  • La pàgina web:

https://commission.europa.eu/strategy-and-policy_es

  • El document:

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN EUROPA 2020. Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador