Logotip FSE

 

El Fons Social Europeu (FSE) és el principal instrument financer de la UE per invertir en la població, al mateix temps que contribueix a la cohesió territorial, social i econòmica. L’FSE promou una educació millor, augmenta les oportunitats d’ocupació dels ciutadans europeus i millora la situació de la població més vulnerable i amb risc de traspassar el llindar de la pobresa.

El Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell proposa dirigir l’FSE cap a quatre objectius temàtics (OT) a tota la UE:

  • OT 8: Promoure la sostenibilitat i la qualitat de l’ocupació i afavorir la mobilitat laboral.
  • OT 9: Promoure la inclusió social i lluitar contra la pobresa i qualsevol forma de discriminació.
  • OT 10: Invertir en educació, formació i formació professional per a l’adquisició de capacitats i l’aprenentatge permanent.
  • OT 11: Millorar la capacitat institucional i l’efectivitat de l’Administració pública.

El finançament de l’FSE ascendeix a 10.000 milions d’euros l’any. L’FSE actuarà a Espanya en els objectius temàtics 8, 9 i 10, fet que li permetrà disposar de 7.590 milions d’euros aproximadament durant el període 2014-2020.


Per a més informació podeu consultar la pàgina web de l'FSE i de l'FSE+:

       

                  fse.png                  Logotipo_Restaurante_con_Utensilios_en_Circulo_Negro.png