Logotip FSE

Gestió i seguiment dels Programes Operatius del FSE

La Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca contribueix a l'assoliment dels següents objectius dels Programes Operatius FSE promovent les següents actuacions:

(1) Programa Operatiu de l'FSE de les Illes Balears 2014-2020
(2) Programa Operatiu d’Ocupació, Formació i Educació de l'FSE 2014-2020

Objectiu Específic Descripció Codi i Accions/Mesures Programa Operatiu
10.1.1

Reduir el nombre d'alumnes que abandonen prematurament el sistema educatiu que participen en la Formació Professional Bàsica i els nous itineraris de l'Educació Secundari Obligatòria

10.1.1.1 Nous cicles de Formació Professional Bàsica

10.1.1.2 Anticipació i nous itineraris en 3r i 4t d'ESO

(2)
10.1.2 Reduir l'abandonament educatiu primerenc i millorar els resultats educatius de l'alumnat amb necessitats educatives especials i de l'alumnat amb necessitats específiques, a través de mesures de suport personalitzades 10.1.2.1 Programa de Reforç per a l'Avanç i Suport a l'Educació (PAE, TISOC, Formació del professorat / orientadors) (2)
10.3.2 Augmentar el nombre de persones que reben una validació i acreditació de competències professionals o certificació d'experiència laboral o de nivell educatiu 10.3.2.1 Avaluació i acreditació de competències professionals (2)
10.4.1 Augmentar la participació en la Formació Professional de grau mitjà i superior i millorar la qualitat de la Formació Professional

10.4.1 Formació Professional: cicles formatius de grau mitjà

10.4.1.1 Accions de qualitat de Formació Professional del sistema educatiu espanyol

10.4.1.2 Formació, Prefecccionamiento i Mobilitat del Professorat de FP

(1)

(2)

(2)

10.4.3 Augmentar la participació en formació professional dual i aprenentatge, establint una relació directa amb les empreses 10.4.3.1 Formació Professional Dual (2)