Torna

Estadístiques del turisme

  Marca Illes Balears

 

Destacat Destacats:  

     

    Publicacions

    oferta turística

    Demanda turística

    Cada mes es publiquen les dades sobre els moviments turístics, pernoctacions i despesa dels turistes  que visiten les Illes Balears. Les dades es desagreguen per illes, tipus d'allotjament i nacionalitats.

    Oferta turística

    Hi trobareu tota una sèrie de variables relacionades amb l'ocupació hotelera, els índexs de preus i la rendibilitat de l'oferta turística de les Illes Balears.

    mercat treball

    Contacte

    Mercat de treball

    Dades sobre els afiliats a la seguretat social per règims, els demandants de treball en atur i els contractes registrats per activitat econòmica i per ocupació en el sector serveis del Turisme i Hosteleria.

    Publicacions

    Hi trobareu tota una sèrie de publicacions; Resum mensual dels moviments turístics, Anuaris de turisme, Col·lecció d'estudis turístics, entre d'altres.

    Contacte

    Escriu-nos amb alguna consulta, petició d'informació o suggeriment.