Torna

Estadístiques del turisme

ALTRES ESTUDIS

Col·lecció d'estudis i informes desenvolupats per l'AETIB o dins el conveni amb la UIB.

 

Turistes que empren webs especialitzades d'allotjament. Primer semestre 2023

 Descarregar Descarregar (cat)

 

 

Informe del mercat britànic AETIB. 2022 

 Descarregar Descarregar (cat)

 

 

Distribució de la despesa en destí dels visitants estrangers. 2022

 Descarregar Descarregar (cat)

 

 

Distribució municipal dels mòbils de turistes estrangers. 2022

 Descarregar Descarregar (cat)

 

 

Turistes que empren webs especialitzades d'allotjament. 2022

 Descarregar Descarregar (cat)

 

Enquesta d'opinió a residents sobre el turisme a les Illes Balears, 2022. AETIB

 Descarregar Descarregar (cat)

 

Distribució de la despesa en destí dels visitants estrangers. 2021 

 Descarregar Descarregar (cat)

 

 

Distribució municipal dels mòbils de turistes estrangers. 2021 

 Descarregar Descarregar (cat)

 

 

Turistes que empren webs especialitzades d'allotjament. 2021 

 Descarregar Descarregar (cat)

 

 

Informe del mercat britànic AETIB, 2021.  

PDF 08.07.2022 - 0,3MB . 23 pàgines

 Descarregar Descarregar (cat)

 

 

Informe del mercat alemany AETIB, 2021.  

PDF 07.07.2022 - 0,3MB . 24 pàgines

 Descarregar Descarregar (cat)

 

 

Informe del mercat britànic AETIB, 2020.  

PDF 14.05.2021 - 1,4MB . 16 pàgines

 Descarregar Descarregar (cat)

 

 

Informe del mercat alemany AETIB, 2020.  

PDF 14.05.2021 - 0,9MB . 18 pàgines

 Descarregar Descarregar (cat)

 

Enquesta d'opinió a residents sobre el turisme a les Illes Balears, 2020. AETIB

PDF 0,3 MB . 32 pàgines

 Descarregar Descarregar (cat)

 

Informe del mercat britànic AETIB, 2019.  

PDF 18.12.2019 - 0,4MB . 17 pàgines

 Descarregar Descarregar (cat)

 

 

Informe del mercat alemany AETIB, 2019.  

PDF 18.12.2019 - 0,2MB . 15 pàgines

 Descarregar Descarregar (cat)

 

Portada enquesta de consums

Enquesta de consums d'aigua i energia a establiments turístics de les Illes Balears, 2017. AETIB

 pdf   0,3 MB . 11 pàgines

  Descarregar  Descarregar (cat)

Enquesta d'opinió a residents sobre el turisme a les Illes Balears, 2018. AETIB

PDF 0,3 MB . 33 pàgines

 Descarregar Descarregar (cat)

Portada estudi percepció dels residents del lloguer vacacional 2016

Estudi de percepció dels residents del lloguer turístic vacacional, 2016.  

PDF 28.04.2017 - 1,4 MB . 27 pàgines

 Descarregar Descarregar (cat)

Enquesta d'opinió a residents sobre el turisme a les Illes Balears, 2016. AETIB

PDF 03.02.2017 - 0,4 MB . 28 pàgines

 Descarregar Descarregar (cat)

Portada estudi percepció dels residents del lloguer vacacional 2016

Report on the Airbnb rental market for the Balearic Islands, 2016.  

PDF 30.12.2016 - 2,0 MB . 28 pàgines

 Descarregar Descarregar (cast/eng)


ImgInforme1

Territori "SmartAdaptat" 2015.

 

PDF 10.01.2016 - 0,5MB . 27 pàgines

Descarregar Descarregar (cat)

Indicadors. Visió cronològica.

La fixació d’uns indicadors de sostenibilitat per a l’economia turística: la profunditat cronològica de la història econòmica.

PDF 10.01.2016 - 0,5MB . 31 pàgines

Descarregar Descarregar (cat)

Models de previsió

Previsió de sèries temporals del turisme a les Illes Balears per mitjà models estadístics avançats.

PDF 10.01.2016 - 0,5MB . 40 pàgines

Descarregar Descarregar (cast)

CST1

Primeres passes en l'elaboració del Compte Satèl·lit del Turisme de les Illes Balears.

Descarregar Descarregar (cast)

PDF  10.01.2016 - 1,3MB . 79 pàgines
Impacte social

Impactes del turisme sobre la societat 2015.

 

Descarregar Descarregar (cat)

PDF 10.01.2016 - 0,2MB . 34 pàgines