Torna

Estadístiques del turisme

Perfil dels turistes per activitats

En aquestes fitxes s'analitzen les principals variables de l'enquesta de despesa turística (EGATUR) de l'INE i de l'IBESTAT segons les activitats dutes a terme pels turistes que van visitar les Illes Balears. Aquestes activitats s'han agrupat segons la seva relació amb la natura, la cultura, els esports o la salut i el benestar. 

Turistes que realitzen activitats relacionades amb salut i benestar. 2022

Descàrrega

Turistes que realitzen activitats relacionades amb l'esport. 2022

Descàrrega

Turistes que realitzen activitats relacionades amb la natura. 2022

Descàrrega

Turistes que realitzen activitats relacionades amb la cultura. 2022

Descàrrega

Turistes que realitzen activitats relacionades amb la cultura. Primer semestre 2022

Descàrrega

Turistes que realitzen activitats relacionades amb l'esport. Primer semestre 2022

Descàrrega

Turistes que realitzen activitats relacionades amb la natura. Primer semestre 2022

Descàrrega

Turistes que realitzen activitats relacionades amb la cultura. Any 2021

Descàrrega

Turistes que realitzen activitats relacionades amb l’esport. Any 2021

Descàrrega

Turistes que realitzen activitats relacionades amb la natura. Any 2021

Descàrrega

Turistes que realitzen activitats
relacionades amb salut i benestar. Any 2021

Descàrrega

Turistes que realitzen activitats relacionades amb la cultura. Any 2019

Descàrrega

Turistes que realitzen activitats relacionades amb l’esport. Any 2019

Descàrrega

Turistes que realitzen activitats relacionades amb la natura. Any 2019

Descàrrega 

Turistes que realitzen activitats
relacionades amb salut i benestar. Any 2019

Descàrrega