Enquesta d'ocupació en apartaments turístics

Es publiquen dades mensuals i anuals del període 2008-2024 que fan referència als apartaments turístics. 

Informació facilitada per l'Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de dades de l'enquesta d'ocupació d'apartaments turístics de l' Institut Nacional d'Estadística (INE) facilitades a nivell de les Illes Balears.

Les dades sobre pernoctacions i estada mitjana dels apartats d'ocupació dels establiments turístics i de demanda turística són diferents perquè procedeixen de diferents operacions estadístiques. Les dades d'ocupació es basen en enquestes emplenades pels establiments turístics i les de demanda, en enquestes fetes directament als turistes als ports i aeroports de les Illes. A més, les dades de demanda inclouen també les pernoctacions en allotjaments no turístics (habitatges propis i d'amics o familiars, entre d'altres).

* Actualització mensual

 

Pàgina Web Establiments oberts estimats per mes i illa    

2016-2024

Pàgina Web Places estimades per mes i illa           

2016-2024

Pàgina Web Viatgers entrats per mes i illa       

2016-2024

Pàgina Web Pernoctacions dels viatgers per mes i illa  

2016-2024

Pàgina Web Estada mitjana dels viatgers per mes i illa   

2016-2024

Pàgina Web Grau d'ocupació per places per mes i illa   

2016-2024