Concentració temporal de la demanda turística 2016-23

La concentració temporal de la demanda turística per Illes es calcula a partir del coeficient de Gini sobre les dades d'arribades de turistes (espanyols i estrangers) provinents de l'operació Frontur de l'Institut d'Estadística de les Illes Balears i INE.

La concentració temporal de la demanda turística estrangera per Comunitats Autònomes es calcula a partir del coeficient de Gini sobre les dades d'arribades de turistes estrangers provinents de l'operació Frontur de l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

Concentració temporal de la demanda turística 2016-23

Descarregar pdf