Destinacions competidores

Es publiquen dades mensuales, que fan referència  a les principals variables turístiques de les destinacions competidores de les Illes Balears.

TURQUIA

Fulla de Càlcul Descarregar NOU !!! Descarregar  INDICADORS MENSUALS .  anys 2009-2012       

CROÀCIA

Fulla de Càlcul Descarregar NOU !!! Descarregar 
 INDICADORS MENSUALS . anys 2009-2012      

BULGÀRIA

Fulla de Càlcul Descarregar NOU !!! Descarregar 
 INDICADORS MENSUALS . anys 2009-2012       

GRÈCIA

Fulla de Càlcul Descarregar NOU !!! Descarregar 

 INDICADORS MENSUALS . anys 2009-2012       

ITÀLIA

Fulla de Càlcul Descarregar NOU !!! Descarregar 
 INDICADORS MENSUALS . anys 2009-2012       

TUNÍSIA

Fulla de Càlcul Descarregar NOU !!! Descarregar
  INDICADORS MENSUALS . anys 2009-2012       

MARROC

Fulla de Càlcul Descarregar NOU !!! Descarregar 
 INDICADORS MENSUALS . anys 2009-2011