Indicadors de demanda turística - Illes Balears

Dades mensuals i anuals amb valors absoluts sobre els moviments dels turistes nacionals i estrangers.

Les dades sobre pernoctacions i estada mitjana dels apartats d'oferta turística (Font: INE) i de demanda turística (Font: IBESTAT, IET i INE) són diferents perquè procedeixen de diferents operacions estadístiques. Les dades d'oferta es basen en enquestes emplenades pels establiments turístics i les de demanda en enquestes fetes directament als turistes als ports i aeroports de les Illes. A més, les dades de demanda inclouen també les pernoctacions en allotjaments no turístics (habitatges propis i d'amics o familiars, entre d'altres).

Fonts: Institut Nacional d'Estadística, Institut d’Estudis Turístics, Institut d'Estadística de les Illes Balears i Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme per mitjà de l’Enquesta de moviments turístics a fronteres (FRONTUR) per a les dades d’arribada de turistes, i de l’Enquesta de despesa turística (EGATUR), per a la resta.

* Actualització mensual

Turistes

  Arribada per país de residència Des d'octubre 2015
  Arribada per país de residència 2009 - setembre 2015
  Arribada per tipus d'allotjament 2009 - setembre 2015
    

Pernoctacions i estada mitjana

  Pernoctacions per país de residència Des d'octubre 2015
  Estada mitjana per país de residència Des d'octubre 2015
  Per país de residència 2009 - setembre 2015
  Per tipus d'allotjament 2009 - setembre 2015
   

Despesa i despeses mitjanes

  Per país de residència Des d'octubre 2015
  Per país de residència 2009 - setembre 2015
  Per tipus d'allotjament 2009 - setembre 2015