Perfil dels turistes per mercat

En aquestes fitxes s'analitzen les principals variables de les enquestes d'arribada de turistes (FRONTUR) i de despesa turística (EGATUR) de l'INE i IBESTAT segons el país de residència dels turistes que van visitar les Illes Balears (amb Illes Balears com a destinació principal del seu viatge).

Turistes nòrdics a les Illes Balears. 2023

Descàrrega

Turistes francesos a les Illes Balears. 2023

Descàrrega

Turistes italians a les Illes Balears. 2023

Descàrrega

Turistes espanyols a les Illes Balear. 2023

Descàrrega

Turistes britànics a les Illes Balears. 2023

Descàrrega

Turistes alemanys a les Illes Balears. 2023

Descàrrega

Turistes alemanys a les Illes Balears

Primer semestre 2023

Descàrrega

Turistes britànics a les Illes Balears

Primer semestre 2023

Descàrrega

Turistes francesos a les Illes Balears

Primer semestre 2023

Descàrrega

Turistes italians a les Illes Balears

Primer semestre 2023

Descàrrega

Turistes nòrdics a les Illes Balears

Primer semestre 2023

Descàrrega

Turistes espanyols a les Illes Balears

Primer semestre 2023

Descàrrega

Turistes nòrdics a les Illes Balears. 2022

Descàrrega

Turistes italians a les Illes Balears. 2022

Descàrrega

Turistes francesos a les Illes Balears. 2022

Descàrrega

Turistes espanyols a les Illes Balears. 2022

Descàrrega

Turistes alemanys a les Illes Balears. 2022

Descàrrega

Turistes britànics a les Illes Balears. 2022

Descàrrega

Turistes espanyols a les Illes Balears

Primer semestre 2022

Descàrrega

Turistes alemanys a les Illes Balears

Primer semestre 2022

Descàrrega

Turistes britànics a les Illes Balears

Primer semestre 2022

Descàrrega

Turistes francesos a les Illes Balears

Primer semestre 2022

Descàrrega

Turistes nòrdics a les Illes Balears

Primer semestre 2022

Descàrrega

Turistes italians a les Illes Balears

Primer semestre 2022

Descàrrega

Turistes espanyols a les Illes Balears. 2021

Descàrrega

Turistes alemanys a les Illes Balears. 2021

Descàrrega

Turistes britànics a les Illes Balears. 2021

Descàrrega

Turistes francesos a les Illes Balears. 2021

Descàrrega

Turistes nòrdics a les Illes Balears. 2021

Descàrrega

Turistes italians a les Illes Balears. 2021

Descàrrega