Torna

Estadístiques del turisme

Allotjaments turístics

Es publiquen dades anuals en valors absoluts, que fan referència al període 2004-2017 dels allotjaments turístics, facilitades per la Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme, Consell Insular de Menorca, Consell Insular d'Eivissa i Consell Insular de Formentera, a nivell de les Illes Balears i per illes.

Per a més informació contactar amb: gdc@dgoturis.caib.es

* Actualització anual

Fulla de Càlcul TOTAL ILLES BALEARS

2004-2017

Fulla de Càlcul MALLORCA 2004-2017
Fulla de Càlcul MENORCA 2004-2017
Fulla de Càlcul EIVISSA 2004-2017
Fulla de Càlcul  FORMENTERA 2004-2017