Torna

Estadístiques del turisme

La concentració temporal de la demanda turística per Illes es calcula a partir del coeficient de Gini sobre les
dades d'arribades de turistes (espanyols i estrangers) provinents de l'operació Frontur de l'Institut
d'Estadística de les Illes Balears i INE.

La concentració temporal de la demanda turística estrangera per Comunitats Autònomes es calcula a partir del coeficient de Gini sobre les dades d'arribades de turistes estrangers provinents de l'operació Frontur de l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

Descarregar pdf (64 Kb)

Concentració temporal de la demanda turística 2016-19