Torna

Estadístiques del turisme

Passatgers per via d'entrada

Es publiquen dades mensuals i anuals en valors absoluts, que fan referència al període 1999-2015 dels passatgers per via d'entrada, facilitades per AENA, Autoritat Portuària i Ports de les Illes Balears, a nivell nacional de les Illes Balears i per illes.

 

 

AÈRIA

PASSATGERS ACUMULATS PER MES I AEROPORT Consultar 2014-2018
PASSATGERS DEL MES  Consultar
TOTAL ILLES BALEARS Descarregar 1999-2013 (fins a Abril) 
MALLORCA Descarregar 1999-2013 (fins a Abril) 
MENORCA Descarregar 1999-2013 (fins a Abril) 
EIVISSA Descarregar 1999-2013 (fins a Abril) 

MARÍTIMA

PASSATGERS DE LÍNIA MARÍTIMA REGULAR PER MES I PORT Consultar 2008-2018
PASSATGERS I VAIXELLS DEL MES Consultar 2018
CREUERISTES DE BASE (AUT. PORTUÀRIA) Consultar

2006-2018

CREUERISTES EN TRÀNSIT (AUT. PORTUÀRIA) Consultar 2006-2018

Passatgers arribats d'Alemanya

AÈRIA


TOTAL ILLES BALEARS Descarregar 1999-2012

MALLORCA Descarregar 1999-2012

MENORCA Descarregar 1999-2012

EIVISSA Descarregar 1999-2012

Passatgers arribats del Regne Unit

AÈRIA


TOTAL ILLES BALEARS Descarregar 1999-2012

MALLORCA Descarregar 1999-2012

MENORCA Descarregar 1999-2012

EIVISSA Descarregar 1999-2012