Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Procediments / Serveis

Heu cercat a la unitat administrativa Govern de les Illes Balears, Conselleria d'Educació i Universitats Públic objetiu: Persones Públic objetiu: Empreses Públic objetiu: Administracions.

337 Procediments / Serveis disponibles, mostra-me'n 10 20 50 per pàgina.
 • Altres Convocatòria per participar en el Programa Tutories de Dansa 2023-2024 Servei d'Innovació Educativa

  Tràmit : Sol·licitud de participació Des del 02/05/2023 Fins al 31/05/2023. Tancat Tràmit : Reclamacions a la llista provisional Des del 19/06/2023 Fins al 21/06/2023. Tancat

 • Altres Convocatòria per participar en el Programa Centres Ecoambientals 2023-2024 Servei d'Innovació Educativa

  Tràmit : Sol·licitud de participació Des del 02/05/2023 Fins al 31/05/2023. Tancat Tràmit : Reclamacions a la llista provisional Des del 19/06/2023 Fins al 21/06/2023. Tancat

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Ajuts per a activitats i despeses de funcionament de les associacions de famílies d'alumnes (AFA), associacions d'alumnes (AA) i les seves federacions i confederacions Servei de Normalització Lingüística i Participació Educativa

  Tràmit : Presentació de sol·licituds Des del 01/09/2023 Fins al 30/09/2023. Tancat Tràmit : Esmenes Des del 25/10/2023 Fins al 09/11/2023. Tancat Tràmit : Acceptació o renúncia de la subvenció Des del 27/11/2023 Fins al 07/12/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions Des del 17/11/2023 Fins al 23/11/2023. Tancat

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Ajuts de mobilitat per a estudiants de formació professional del sistema educatiu que cursen els estudis en un centre públic d'una illa diferent de l'illa de residència a les Illes Balears (curs 2023-2024) Direcció General de Formació Professional i Ordenació Educativa

  Tràmit : Sol·licitut d'ajuts de mobilitat Des del 01/09/2023 Fins al 11/10/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions a la proposta de resolució de concessió i denegació dels ajuts Des del 25/10/2023 Fins al 03/11/2023. Tancat

 • Processos selectius i de capacitació Convocatòria de places temporals d'auxiliar tècnic educatiu (ATE) i de neteja. Departament de Recursos Humans

  Tràmit : Presentació de sol·licitud Des del 01/07/2023 Obert

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Ajuts econòmics per a empreses que contractin alumnes de cicles formatius de formació professional en la modalitat dual intensiva Direcció General de Formació Professional i Ordenació Educativa

  Tràmit : Presentació de sol·licituds Des del 17/07/2022 Fins al 31/07/2022. Tancat Tràmit : Presentació d'al·legacions a la llista provisional Des del 23/11/2022 Fins al 07/12/2022. Tancat Tràmit : Presentació dels justificants del compliment dels compromisos adquirits Des del 01/09/2023 Fins al 15/09/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions a la proposta de resolució provisional Des del 30/10/2023 Fins al 09/11/2023. Tancat

 • Processos selectius i de capacitació Procediment d'admissió a cicles formatius d'FP en modalitat virtual (2023-2024) Direcció General de Formació Professional i Ordenació Educativa

  Tràmit : Sol·licitud d'admissió (tràmit autenticat) Des del 01/09/2023 Fins al 15/09/2023. Tancat Tràmit : Sol·licitud d'admissió (tràmit sense autenticar) Des del 01/09/2023 Fins al 15/09/2023. Tancat

 • Autoritzaciones, llicències i concessions Sol·licitud de targeta de prepagament per als centres Servei de Gestió Econòmica

  Tràmit : Presentació de la sol·licitud Des del 15/08/2023 Obert Tràmit : Esmena de la sol·licitud Des del 18/07/2023 Obert Tràmit : Presentació de la documentació acreditativa de la contractació de la targeta Des del 18/07/2023 Obert

 • Processos selectius i de capacitació Segona fase del procediment d'admissió als cicles formatius de grau bàsic (GB) per al curs 2023-2024 Departament de Formació Professional i Qualificacions Professionals

  Tràmit : Sol·licitud d'admissió (tràmit autenticat) Des del 01/09/2023 Fins al 07/09/2023. Tancat Tràmit : Sol·licitud d'admissió (tràmit sense autenticar) Des del 01/09/2023 Fins al 07/09/2023. Tancat

 • Processos selectius i de capacitació Segona fase del procediment d'admissió als cicles formatius de grau mitjà (GM) per al curs 2023-2024 Departament de Formació Professional i Qualificacions Professionals

  Tràmit : Sol·licitud d'admissió (tràmit autenticat) Des del 01/09/2023 Fins al 07/09/2023. Tancat Tràmit : Sol·licitud d'admissió (tràmit sense autenticar) Des del 01/09/2023 Fins al 07/09/2023. Tancat