Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Procediments / Serveis

Heu cercat a la unitat administrativa Govern de les Illes Balears, Conselleria d'Educació i Universitat.

85 Procediments / Serveis disponibles, mostra-me'n 10 20 50 per pàgina.
 • Autoritzaciones, llicències i concessions Contractació amb caràcter provisional, temporal i extraordinari de professors a centres privats concertats Servei de Centres Educatius

  Tràmit : Sol·licitud d'autorització provisional per a la contractació de professorat Des del 01/10/2018 Obert

 • Processos selectius i de capacitació Realització d'estades formatives en empreses per al professorat de formació professional (2019) Servei de Normalització Lingüística i Formació

  Tràmit : Sol·licitud per a realitzar estades formatives en empreses per al professorat d'FP Des del 24/10/2018 Fins al 15/07/2019. Obert

 • Processos selectius i de capacitació Procés de renovació dels directors dels centres docents públics no universitaris de les Illes Balears per a l'any 2019 Servei de Planificació Educativa

  Tràmit : Opció de continuar en l'exercici del càrrec directiu Des del 29/11/2018 Fins al 12/11/2018. Tancat

 • Autoritzaciones, llicències i concessions Establiment, renovació o modificació de concerts educatius per a la prestació del servei públic de l'educació a les Illes Balears curs 2019-2020 [educació concertada] Servei de Centres Educatius

  Tràmit : Iniciació (sol·licituds dels centres) Des del 01/01/2019 Fins al 14/02/2019. Tancat

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Premis Extraordinaris de Formació Professional de grau superior en l'àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponents al curs 2017-2018 Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat

  Tràmit : Convocatòria dels Premis Extraordinaris de Formació Professional de grau superior en l'àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponents al curs 2017-2018 Des del 19/12/2018 Fins al 18/01/2019. Tancat

 • Processos selectius i de capacitació Prova lliure per obtenir el títol de batxiller 2019 Servei d'Ordenació Educativa

  Tràmit : Sol·licitud Des del 04/02/2019 Fins al 08/03/2019. Tancat

 • Acreditacions, Homologacions i Titulacions Proves lliures de certificació de nivell de determinats idiomes de les escoles oficials d'idiomes de les Illes Balears per a l'any 2019 Servei dels Ensenyaments de Règim Especial

  Tràmit : Sol·licitud d'inscripció a les proves lliures de certificació de nivell Des del 19/02/2019 Fins al 11/03/2019. Tancat

 • Altres Sol·licitud de plaça escolar fora de termini Servei d'Escolarització, Títols i Legalitzacions

  Tràmit : Sol·licitud Des del 04/02/2019 Obert

 • Processos selectius i de capacitació Avaluació dels assessors dels centres de professorat Servei de Normalització Lingüística i Formació

  Tràmit : Sol·licitud de participació en el procés d'avaluació dels assessors dels centres de professorat Des del 06/02/2019 Fins al 30/04/2019. Obert

 • Processos selectius i de capacitació Avaluació dels directors dels centres de professorat Servei de Normalització Lingüística i Formació

  Tràmit : Sol·licitud de participació en el procés d'avaluació dels directors dels centres de professorat Des del 30/04/2019 Obert