Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Procediments / Serveis

Heu cercat a la unitat administrativa Govern de les Illes Balears, Conselleria d'Educació i Universitats Públic objetiu: Persones Públic objetiu: Empreses Públic objetiu: Administracions.

342 Procediments / Serveis disponibles, mostra-me'n 10 20 50 per pàgina.
 • Servei Administratiu Sol·licitud de visita de personal docent al Servei de prevenció Direcció General de Personal Docent i Centres Concertats

 • Servei Administratiu Sol·licitud de certificat d'activitats formatives de formació permanent del professorat Direcció General de Formació Professional i Ordenació Educativa

 • Servei Administratiu Sol·licitud de certificat de capacitació per a l'ensenyament en llengua catalana Direcció General de Formació Professional i Ordenació Educativa

 • Servei Administratiu Justificació activitat econòmica de l'any de centres docents públics no universitaris Servei de Gestió Econòmica

 • Processos selectius i de capacitació IV convocatòria 2021 d'avaluació i acreditació de les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació Direcció General de Formació Professional i Ordenació Educativa

  Tràmit : Sol·licitud d'inscripció Des del 07/06/2021 Obert

 • Altres Programa de Llengua, Cultura i Civilització Romaneses per al curs 2023-2024 Servei de Llengües Estrangeres i Projectes Internacionals

  Tràmit : Sol·licitud de participació Des del 02/05/2023 Fins al 31/05/2023. Tancat

 • Processos selectius i de capacitació Pròrroga, per al curs 2023-2024, de la borsa d'aspirants a funcionaris interins docents del curs 2022-2023 Direcció General de Personal Docent i Centres Concertats

  Tràmit : Actualització de dades Des del 26/04/2023 Fins al 10/05/2023. Tancat

 • Processos selectius i de capacitació III convocatòria 2023 d'avaluació i acreditació de les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació Direcció General de Formació Professional i Ordenació Educativa

  Tràmit : Sol·licitud d'inscripció Des del 26/04/2023 Obert

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Ajuts per a alumnes i professors de cicles formatius de grau mitjà associats a la impartició del Pla pilot de reforç en llengües estrangeres en centres educatius públics de la CAIB Direcció General de Formació Professional i Ordenació Educativa

  Tràmit : Sol·licitud de participació Des del 29/03/2023 Fins al 12/04/2023. Tancat Tràmit : Reclamacions a la proposta de resolució provisional Des del 04/05/2023 Fins al 17/05/2023. Tancat

 • Processos selectius i de capacitació Procés d'admissió i matrícula als estudis superiors d'Art Dramàtic per al curs 2023-2024 (aspirants amb requisits acadèmics) Direcció General d'Universitats i Ensenyaments Artístics Superiors

  Tràmit : Sol·licitud d'admissió i matrícula Des del 18/05/2023 Fins al 21/06/2023. Tancat