Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Procediments / Serveis

Heu cercat a la unitat administrativa Govern de les Illes Balears, Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural Públic objetiu: Persones Públic objetiu: Empreses Públic objetiu: Administracions.

381 Procediments / Serveis disponibles, mostra-me'n 10 20 50 per pàgina.
 • Infraccions i sancions Procediment sancionador en matèria d'espais de rellevància ambiental Direcció General de Medi Natural i Gestió Forestal

  Tràmit : Al·legacions a la resolució d'inici del procediment sancionador Des del 24/10/2022 Obert Tràmit : Al·legacions al plec de càrrecs/proposta de resolució Des del 24/10/2022 Obert Tràmit : Reconeixement voluntari de responsabilitat i/o acceptació de pagament voluntari Des del 24/10/2022 Obert

 • Infraccions i sancions Procediment sancionador en matèria de patrimoni natural i biodiversitat Direcció General de Medi Natural i Gestió Forestal

  Tràmit : Al·legacions a la resolució d'inici del procediment sancionador Des del 03/07/2017 Obert Tràmit : Al·legacions al plec de càrrecs/proposta de resolució Des del 13/04/2023 Obert Tràmit : Reconeixement voluntari de responsabilitat i/o acceptació de pagament voluntari Des del 13/04/2023 Obert

 • Servei Administratiu Sol·licitud per anàlisi foliar, d'aigües i terres per a l'agricultura Institut de Recerca i Formació Agroalimentària i Pesquera de les Illes Balears (IRFAP)

 • Servei Administratiu Sol·licitud d'anàlisi al Laboratori de Sanitat Animal Institut de Recerca i Formació Agroalimentària i Pesquera de les Illes Balears (IRFAP)

 • Infraccions i sancions Procediment sancionador en matèria de forests Direcció General de Medi Natural i Gestió Forestal

  Tràmit : Al·legacions a la resolució d'inici del procediment sancionador Des del 04/07/2017 Obert Tràmit : Al·legacions al plec de càrrecs/proposta de resolució Des del 11/04/2023 Obert Tràmit : Reconeixement voluntari de responsabilitat i/o acceptació de pagament voluntari Des del 11/04/2023 Obert

 • Servei Administratiu Sol·licitud d'anàlisi al Laboratori de Sanitat Vegetal Institut de Recerca i Formació Agroalimentària i Pesquera de les Illes Balears (IRFAP)

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Ajudes per a les agrupacions de defensa vegetal per prevenir les plagues dels vegetals per a l'any 2023 Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)

  Tràmit : Sol.licitud d'ajuda Des del 15/03/2023 Fins al 28/04/2023. Tancat Tràmit : Sol.licitud de pagament Des del 14/03/2023 Obert Tràmit : Esmena de la sol.licitud Des del 15/03/2023 Obert Tràmit : Millora o modificació voluntària de la sol.licitud Des del 15/03/2023 Obert Tràmit : Presentació de la documentació Des del 15/03/2023 Obert Tràmit : Al.legacions en tràmit d'audiència Des del 15/03/2023 Obert Tràmit : Desistiment de la sol.licitud o renúncia del dret Des del 15/03/2023 Obert

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Ajudes de suport a les confraries de pescadors, 2024 Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)

  Tràmit : Sol·licitud d'ajuda i pagament Des del 01/03/2024 Fins al 14/06/2024. Tancat Tràmit : Millora o modificació voluntària de la sol·licitud Des del 01/03/2024 Fins al 14/06/2024. Tancat Tràmit : Esmena de la sol·licitud Des del 15/06/2024 Fins al 15/06/2031. Obert Tràmit : Presentació de documentació Des del 01/03/2024 Fins al 14/03/2031. Obert Tràmit : Al·legacions en tràmit d'audiència Des del 15/06/2024 Fins al 15/06/2031. Obert Tràmit : Desistiment de la sol·licitud Des del 01/03/2024 Fins al 01/03/2031. Obert

 • Acreditacions, Homologacions i Titulacions Sol·licitud d'expedició, renovació i duplicat de la llibreta d'activitats subaquàtiques Servei d'Ordenació Pesquera

  Tràmit : Model de sol·licitud d'expedició, renovació i duplicat de la llibreta d'activitats subaquàtiques Des del 15/11/2023 Obert

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Ajudes per fomentar la producció de productes agrícoles de qualitat, 2024-2025. Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)

  Tràmit : Sol·licitud d'ajuda Des del 01/12/2023 Fins al 29/12/2023. Tancat Tràmit : Sol.liocitud de pagament Des del 20/03/2024 Fins al 31/01/2025. Obert Tràmit : Millora o modificació voluntària de la sol.licitud Des del 01/12/2023 Fins al 29/12/2024. Obert Tràmit : Presentació de la documentació Des del 01/12/2023 Fins al 29/12/2024. Obert Tràmit : Al.legacions en tràmit d'audiència Des del 01/12/2023 Fins al 29/12/2024. Obert Tràmit : Desistiment de la sol.licitud o renúncia del dret Des del 01/12/2023 Fins al 29/12/2024. Obert