Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Sol·licitud de concessió d'etiqueta ecològica europea

Sol·licitar la concessió d'una etiqueta ecològica europea de producte o de servei, i manteniment de la concessió.

Codi SIA

207916

Persones destinatàries

Pot sol·licitar l'Etiqueta Ecològica qualsevol fabricant, importador i prestador de serveis.

També la poden sol·licitar els comerciants i detallistes, sempre que els productes que posin en el mercat portin el seu propi nom comercial.

Termini per a resoldre i notificar

Segons la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i el Reglament (CE) núm.66/2010 del Parlament Europeu i del Consell, de 25 de novembre de 2009, relatiu a l'etiqueta ecològica de l'UE.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Observacions

Hi ha dos models de sol·licituds: per a productes i per a serveis. Amb la sol·licitud s'ha de presentar tota la documentació acreditativa del compliment dels criteris ecològics del producte/servei, la informació sobre el producte/servei i el sol·licitant i el justificant de pagament de la taxa corresponent.

Per ampliar informació sobre l'Etiqueta Ecológica Europea: http://ecotur.caib.es i http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/.

Contacte: Servei de Qualitat Ambiental i Educació Ambiental, telèfon: 971176683.

Presentació: a la Conselleria de Medi Ambient i Territori, Direcció General de Residus i Educació Ambiental https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do

També pot presentar-ho com a document adjunt al tràmit telemàtic habilitat per aquest procediment en aquesta seu electrònica.

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Residus i Educació Ambiental

Documents relacionats amb el procediment

Tràmits

X

SOL·LICITUD

Requisits

*

Documentació a presentar

Presentar la sol·licitud de concessió de l'etiqueta ecològica a l'organisme competent (conselleria de Medi Ambient i Territori), juntament amb l'informe de compliment dels criteris i el justificant de pagament de la taxa (imprès normalitzat que facilita l'administració per poder fer el pagament per banc).

Termini màxim

No hi ha termini

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Conselleria de Medi Ambient i Territori

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Qualitat Ambiental i Educació Ambiental

Gremi de Corredors 10. Polígon de Son Rossinyol. Tel.: 971176683

(ecotur@caib.es)

Observacions

Sol·licitud per demanar la concessió d'una etiqueta ecològica europea de producte o de servei.

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Direcció General de Residus i Educació Ambiental

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal o interès legítim d'acord amb el RGPD

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar