Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

08/10/2004

Decret 28/2004, de 8 d'octubre de 2004, del president de les Illes Balears, pel qual es designa l'òrgan competent, en l'àmbit de les Illes Balears, per atorgar l'etiqueta ecològica a què fa referència el reglament (ce) 1980/2000, de 17 de juliol

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ \ MEDI AMBIENT

Decret 28/2004, de 8 d'octubre de 2004, del president de les Illes Balears, pel qual es designa l'òrgan competent, en l'àmbit de les Illes Balears, per atorgar l'etiqueta ecològica a què fa referència el reglament (ce) 1980/2000, de 17 de juliol BOIB núm. 145 de 2004