Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Cicle de Seminaris Repensant l'Administració pública


La contractació pública del futur (EN LÍNIA)

L’Institut d’Estudis Autonòmics organitza aquest seminari web en col·laboració amb l’Escola Balear d’Administració Pública, que serà impartit per la senyora Mercè Corretja i Torrens, directora general de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya.

El seminari web tindrà lloc el dia 4 de desembre de 2020 entre les 11.30 h i les 13.30 h, i està adreçat preferentment, dins l’Administració autonòmica, a:

- persones titulars de les direccions generals i de les secretaries generals, i personal directiu o de gerència de les entitats integrants del sector públic instrumental

- tècnics superiors i mitjans les funcions del quals tinguin per objecte l’assessorament jurídic, la intervenció, la contractació pública o la gestió econòmica i patrimonial


Formulari d'inscripció (TANCAT EL TERMINI D'INSCRIPCIÓ)

Programa

L’admissió es comunicarà individualment per correu electrònic, el qual inclourà tota la informació necessària per poder participar en el seminari.

L’IEA emetrà el corresponent certificat relatiu a la participació.