Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Obres en preparació


Legislació de funció pública de les Illes Balears (4a edició) ("Col·lecció legislativa")

Legislación electoral de las Illes Balears (2a edició) ("Col·lecció legislativa")

Patrimoni de les administracions públiques (2a edició) ("Col·lecció legislativa")