Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

NORMATIVA AUTONÒMICA

Repositori normatiu autonòmic


La base de dades Normativa Autonòmica és un repositori normatiu de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que recopila, amb les seves modificacions, totes les lleis i tots els decrets promulgats des de l'any 1983 fins a l'actualitat, en la seva versió en català. Disposa d'un cercador que permet localitzar les lleis i els decrets mitjançant alguna de les opcions següents:

—   Per l'any en què es varen dictar.

—   Per títol o número de norma. [+]

—   Per camp temàtic. [+]

—   Per terme exacte.

norma_autom.jpg

NORMATIVA AUTONÒMICA

El repositori és un instrument amb pretensió d'exhaustivitat, en què consta la totalitat de la normativa. Per aquest motiu, i a efectes sistemàtics, la informació es classifica i s’identifica visualment de la manera següent:

ico_verde.gif Normes vigents
ico_rojo.gif Normes derogades
ico_amarillo.gif Normes considerades fora d'ús o de vigència limitada
ico_azul.gif Decrets del/de la president/a

 

Darreres actualitzacions

25/01/2020 Decret 2/2020 de 24 de gener, pel qual es disposa el nomenament d’un alt càrrec de la Conselleria d’Hisenda i Relacions Exteriors
25/01/2020 Decret 4/2020, de 24 de gener, pel qual es modifica el Decret 5/2017, de 27 de gener, de la Comissió Interdepartamental de Retribucions
25/01/2020 Decret 3/2020, de 24 de gener, pel qual es modifica el Decret 12/2004, de 30 de gener, pel qual es regula la Comissió Interdepartamental de Ciència i Tecnologia

Veure totes