Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Registre de maquinària minera (158)

Tramitació de comunicació de posada en servei de maquinària minera per a la inscripció en el Registre Miner de les Illes Balears.

Codi SIA

2407546

Persones destinatàries

Persones físiques o jurídiques titulars de drets miners

Termini per a resoldre i notificar

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Política Industrial

Tràmits

X

Tràmit sol·licitud d'inici

Requisits

Presentació telemàtica : la sol·licitud i tota la documentació especificada en aquesta guia, s'ha de presentar per via telemàtica. Els models dels documents, que s'han de presentar, apareixen en aquesta fitxa.

Taxes

. - Pagament telemàtic durant la tramitació iniciada a la seu electrònica

Documentació a presentar

Termini màxim

6 mesos

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Política Industrial

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Mines

C/ del Bastió d'en Sanoguera, 2. Tel.: 971176570 - Fax: 971176811

(mines@dgindust.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Servei de Mines

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar