Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Seu Electrònica

Procediments

Heu cercat

720 Procediments disponibles, mostra-me'n 10 20 50 per pàgina.
 • Registre i publicacions Inscripcions artícles 3n)Decret 61/2007 Direcció General de Relacions Institucionals i Acció Exterior

  Tràmit : Sol·licitud Obert

 • Registre i publicacions Modificació d'estatuts d'una fundació Direcció General de Relacions Institucionals i Acció Exterior

  Tràmit : Sol·licitud Obert

 • Registre i publicacions Modificació del patronat d'una fundació Direcció General de Relacions Institucionals i Acció Exterior

  Tràmit : Sol·licitud Obert

 • Registre i publicacions Modificació de la dotació Direcció General de Relacions Institucionals i Acció Exterior

  Tràmit : Sol·licitud Obert

 • Registre i publicacions Dipòsit de documentació en el Registre de fundacions Direcció General de Relacions Institucionals i Acció Exterior

  Tràmit : Sol·licitud Obert

 • Registre i publicacions Certificat de dades registrals fundacions Direcció General de Relacions Institucionals i Acció Exterior

  Tràmit : Sol·licitud Obert

 • Registre i publicacions Legalització de llibres d'una fundació Direcció General de Relacions Institucionals i Acció Exterior

  Tràmit : Sol·licitud Obert

 • Registre i publicacions Canvi d'àmbit autonòmic a estatal d'una fundació Direcció General de Relacions Institucionals i Acció Exterior

  Tràmit : Sol·licitud Obert

 • Registre i publicacions Presentació de comptes Direcció General de Relacions Institucionals i Acció Exterior

  Tràmit : Sol·licitud Obert

 • Registre i publicacions Adaptació dels estatuts de la fundació a la llei Direcció General de Relacions Institucionals i Acció Exterior

  Tràmit : Sol·licitud Obert