Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Procediments

Heu cercat

811 Procediments disponibles, mostra-me'n 10 20 50 per pàgina.
 • Processos selectius i de capacitació Segona convocatòria per proveir mitjançant el sistema de comissió de serveis de caràcter voluntari 5 hores setmanals de feina docent per a l'organització de les proves Cangur dins el marc del PORT-UIB Direcció General de Política Universitària i d'Ensenyament Superior

  Tràmit : Segona convocatòria per proveir mitjançant el sistema de comissió de serveis de caràcter voluntari 5 hores setmanals (3 de lectives i 2 de no lectives) de feina docent per a l'organització de les proves Cangur Des del 05/06/2018 Fins al 08/06/2018. Tancat

 • Processos selectius i de capacitació Convocatòria del Pla de Formació per a Entitats Locals que organitza l'Escola Balear d'Administració Pública corresponent a l'any 2018 Prefectura d'Estudis I (Formació General)

  Tràmit : Presentació de sol·licituds Des del 04/06/2018 Fins al 24/06/2018. Obert

 • Processos selectius i de capacitació Convocatòria de procediment de concurs per constituir una borsa extr. per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del CFT, escala enginyeria tècnica, especialitat enginyeria tècnica naval, a Menorca Servei de Selecció i Provisió

  Tràmit : Presentació de sol·licituds Des del 10/11/2017 Obert Tràmit : Presentació d'esmenes a les llistes provisionals de persones admeses i excloses Des del 26/02/2018 Fins al 12/03/2018. Tancat Tràmit : Publicació de les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses, amb indicació de les causes de l'exclusió Des del 03/05/2018 Obert Tràmit : Publicació de la llista provisional de mèrits Des del 04/06/2018 Fins al 15/06/2018. Tancat

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Convocatòria d'ajuts individualitzats de menjador per als alumnes que cursen estudis als centres docents no universitaris durant el curs escolar 2018-2019 Servei de Comunitat Educativa

  Tràmit : Sol·licitud Des del 23/05/2018 Fins al 23/04/2019. Obert

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Convocatòria dels premis extraordinaris de batxillerat a les Illes Balears corresponents al curs 2017-2018 Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres

  Tràmit : Sol·licitud per participar en les proves dels Premis Extraordinaris de Batxillerat corresponents al curs 2017-2018 Des del 05/04/2018 Fins al 05/06/2018. Tancat

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Convocatòria de beques FPI 2018 Direcció General d'Innovació i Recerca

  Tràmit : Presentació de sol·licituds Des del 08/06/2018 Fins al 05/07/2018. Obert

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Convocatòria Pública Concessió Guardons "Premis del Turisme de les Illes Balears 2018" Agència de Turisme de les Illes Balears (ATB)

  Tràmit : Convocatòria Pública Concessió Guardons "Premis del Turisme de les Illes Balears 2018" Des del 06/06/2018 Fins al 10/07/2018. Obert

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Ajuts als clubs esportius de les Illes Balears per cobrir despeses federatives d'equips d'esports individuals i col·lectius que participin en competicions de categoria nacional i promocionin les Illes Balears – Temporada 2017-2018 Direcció General d'Esports i Joventut

  Tràmit : Sol·licitud Des del 28/02/2018 Fins al 23/03/2018. Tancat

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Convocatòria SOIB Jove Beques d'Èxit per a persones desocupades d'entre 16 i 29 anys per el període 2018-2019 Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

  Tràmit : Sol·licitud beques SOIB jove Des del 12/03/2018 Fins al 31/12/2019. Obert

 • Processos selectius i de capacitació Convocatòria de proves selectives al cos d'advocacia de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears Servei de Selecció i Provisió

  Tràmit : Presentació de sol·licituds Des del 29/10/2017 Fins al 17/11/2017. Tancat Tràmit : Publicació de les llistes provisionals de persones admeses i excloses Des del 27/12/2017 Fins al 10/01/2018. Tancat Tràmit : Publicació de correcció d'errades de les llistes provisionals Des del 19/01/2018 Fins al 01/02/2018. Tancat Tràmit : Comunicat sessió oral del primer exercici Des del 12/03/2018 Fins al 16/03/2018. Tancat Tràmit : Publicació de la llista provisional de persones que han superat el primer exercici i anunci de les dates del segon exercici Des del 20/03/2018 Fins al 22/03/2018. Tancat Tràmit : Llista definitiva d'aprovats del primer exercici i distribució del segon exercici Des del 26/03/2018 Fins al 26/03/2018. Tancat Tràmit : Publicació de la llista provisional d'aprovats segon exercici cos advocacia i convocatòria del tercer exercici Des del 29/05/2018 Fins al 31/05/2018. Tancat