Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Procediments

Heu cercat

825 Procediments disponibles, mostra-me'n 10 20 50 per pàgina.
 • Subvencions, ajuts, beques i premis Resolució del president del FOGAIBA per la qual es convoquen, per a l'exercici 2018, ajudes de minimis per a replantar arbres Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)

  Tràmit : Presentació de sol.licituds Des del 18/05/2018 Fins al 31/07/2018. Obert

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Resolució de la consellera de Cultura, Participació i Esports per la qual es convoquen ajuts als esportistes de les Illes Balears perquè puguin millorar els seus mitjans d'entrenament i l'accés a les competicions l'any 2018 Direcció General d'Esports i Joventut

  Tràmit : Sol·licitud Des del 18/05/2018 Fins al 06/06/2018. Tancat

 • Comunicacions, informes i declaracions responsables Autoavaluació de la categoria dels establiments d'allotjament turístic Direcció General de Turisme

  Tràmit : Sol·licitud Des del 16/05/2018 Obert

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Subvencions destinades a fomentar la modernització de les empreses comercials detallistes i determinades empreses de serveis 2018 Direcció General de Comerç i Empresa

  Tràmit : Sol·licitud de subvenció i declaració responsable de dades, corresponent a la convocatòria de subvencions destinades a fomentar la modernització de les empreses comercials detallistes i determinades empreses de serveis Des del 14/05/2018 Fins al 12/06/2018. Tancat

 • Infraccions i sancions Procediment sancionador en matèria de Comerç Servei de Comerç

  Tràmit : Presentar al·legacions i recursos en les distintes fases del procediment Des del 27/04/2018 Obert

 • Acreditacions, Homologacions i Titulacions Sol·licitud reconeixement esportistes d'alt nivell Illes Balears Direcció General d'Esports i Joventut

  Tràmit : Sol·licitud de reconeixement de la condició d'esportista d'alt nivell de les Illes Balears Des del 13/02/2017 Obert

 • Reclamacions, Denúncies i Queixes Sol·licitud d'exercici de drets en matèria de protecció de dades personals Govern de les Illes Balears

  Tràmit : Sol·licitud Des del 25/05/2018 Obert

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Programa escolar de consum de fruites, hortalisses i llet, pel curs 2018/2019 Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)

  Tràmit : Presentació de sol.licituds Des del 07/09/2017 Fins al 15/01/2019. Obert

 • Altres Programa de Formació i Transferència "Treball per projectes amb el suport de la biblioteca escolar (projectes documentals integrats)" per als cursos escolars 2018-2019 i 2019-2020 Servei d'Innovació Educativa

  Tràmit : Sol·licitud i altre documentació Des del 01/06/2018 Obert

 • Processos selectius i de capacitació Convocatòria de proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu tècnic de l'Administració de la CAIB, escala prevenció de riscs laborals, especialitat prevenció de riscs laborals Servei de Selecció i Provisió

  Tràmit : Presentació de sol·licituds Des del 13/12/2017 Fins al 15/01/2018. Tancat Tràmit : Publicació correcció d'errades (titulació exigida) Des del 17/12/2017 Fins al 15/01/2018. Tancat Tràmit : Publicació nou termini de presentació de sol·licituds Des del 03/06/2018 Fins al 22/06/2018. Tancat