Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Seu Electrònica

Procediments

Heu cercat

720 Procediments disponibles, mostra-me'n 10 20 50 per pàgina.
 • Processos selectius i de capacitació Convocatòria de procediment de concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del cos facultatiu tècnic, escala d'arquitectura tècnica per a l'illa de Mallorca Servei de Selecció i Provisió

  Tràmit : Presentació de sol·licituds Des del 12/06/2017 Fins al 30/06/2017. Tancat Tràmit : Publicació de les llistes provisionals de persones admeses i excloses Des del 07/08/2017 Fins al 21/08/2017. Tancat Tràmit : Publicació de les llistes definitives de persones admeses i excloses Des del 31/10/2017 Fins al 31/10/2017. Tancat Tràmit : Publicació de la llista provisional de valoració de mèrits i de la relació de persones aspirants que han acreditat mèrits amb defectes formals Des del 12/01/2018 Fins al 25/01/2018. Obert

 • Comunicacions, informes i declaracions responsables Inscripció inici d'activitat turística de centrals de reserva Direcció General de Turisme

  Tràmit : Declaració responsable d'inici d'activitat turística Des del 08/01/2018 Obert

 • Comunicacions, informes i declaracions responsables Inscripció inici d'activitat turística de turisme actiu Direcció General de Turisme

  Tràmit : Declaració responsable d'inici d'activitat turística de turisme actiu Des del 08/01/2018 Obert

 • Comunicacions, informes i declaracions responsables Inscripció inici d'activitat turística d'activitats d'entreteniment en embarcacions Direcció General de Turisme

  Tràmit : Declaració responsable d'inici d'activitat turística Des del 08/01/2018 Obert

 • Comunicacions, informes i declaracions responsables Inscripció inici d'activitat turística de lloguer de vehicles sense conductor Direcció General de Turisme

  Tràmit : Sol·licitud Des del 09/01/2018 Obert

 • Comunicacions, informes i declaracions responsables Inscripció inici d'activitat turística d'agencia de viatges Direcció General de Turisme

  Tràmit : Sol·licitud Des del 08/01/2018 Obert

 • Comunicacions, informes i declaracions responsables Inscripció inici d'activitat turística de mediadors turístics Direcció General de Turisme

  Tràmit : Declaració responsable inici d'activitat turística mediadors turístics Des del 08/01/2018 Obert

 • Processos selectius i de capacitació Convocatòria de procediment de concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del CFS, escala humanística i de ciències socials, especialitat cooperació, a Mallorca Servei de Selecció i Provisió

  Tràmit : Presentació de sol·licituds Des del 31/07/2017 Fins al 09/08/2017. Tancat Tràmit : Publicació de les llistes provisionals de persones aspirants admeses i excloses, amb indicació de les causes de l'exclusió Des del 03/10/2017 Fins al 09/10/2017. Tancat Tràmit : Publicació de les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses Des del 13/11/2017 Fins al 13/11/2017. Tancat Tràmit : Correcció d'errades a les llistes definitives de persones admeses i excloses Des del 18/12/2017 Fins al 18/12/2017. Tancat Tràmit : Publicació de la llista provisional de valoració de mèrits i de la relació de persones aspirants que han acreditat mèrits amb defectes formals Des del 20/12/2017 Fins al 28/12/2017. Tancat Tràmit : Publicació de la llista definitiva de valoració de mèrits Des del 11/01/2018 Fins al 11/01/2018. Tancat

 • Comunicacions, informes i declaracions responsables Inscripció inici d'activitat turística d'establiments de restauració Direcció General de Turisme

  Tràmit : Sol·licitud Des del 08/01/2018 Obert

 • Comunicacions, informes i declaracions responsables Comunicació d'alta de conservador d'ascensor (028) Unitat d'Informació i Tràmit - (UDIT)

  Tràmit : Pagament de la taxa Des del 11/01/2018 Obert