Torna

GESTIÓ DE LA NÒMINA DEL PROFESSORAT DELS CENTRES CONCERTATS

Annex 21 de la Llei 12/2015, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2016

 

PDF Llei 12/2015, de 29 de desembre

 

 

De manera informativa teniu una simplificació de les taules segons nivell educatiu i hores.

taules_CC2016_uueco.pdf taules_CC2016_ueeco.pdf

 

 

NOTA: Les taules salarials de 2016 s'aplicaran a febrer 2016 amb efectes de gener 2016.