Torna

GESTIÓ DE LA NÒMINA DEL PROFESSORAT DELS CENTRES CONCERTATS

Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA)

 

Instrucció del director general d'Educació i Cultura dirigida al Servei de Gestió i Relacions amb Centres Concertats en relació al finançament a través de la nòmina de pagament delegat de les quotes socials derivades del Règim Especial de Treballadors Autònoms del professorat religiós i autònom inclòs a la nòmina de pagament delegat

 

Instrucció 30.06.2015instruccio_dir_general_educacio_20150630.pdf