Torna

GESTIÓ DE LA NÒMINA DEL PROFESSORAT DELS CENTRES CONCERTATS

Gestió de les substitucions de baixes per

incapacitat temporal - a partir de gener 2016


- Instruccions, d' 1 de desembre de 2015, sobre la gestió de les substitucions per IT Substitucions_IT_a_partir_de_gener_2016.pdf

Gestió de les substitucions de baixes per

incapacitat temporal - Curs 2014-2015

- Instruccions, de 30 de juliol de 2014, sobre la gestió de les substitucions per IT PDF

- Full de dades de la substitució de baixa per incapacitat temporal  Fulla de Càlcul(Excel)

- Full de dades de la substitució de baixa per incapacitat temporal  Fulla de Càlcul OpenOffice(OpenOffice)