Torna

GESTIÓ DE LA NÒMINA DEL PROFESSORAT DELS CENTRES CONCERTATS

Taules salarials 2010, 2011, 2012, 2013 i 2014

Educació infantil i primària

PDFtaula_ei_ep

Educació especial

PDFtaula_ee

ESO1

PDFtaula_sp-spl

ESO2

PDFtaula_ss

Batxillerat

PDFtaula_bc

Cicle de formació professional bàsica (primària)

PDFtaula_cfpb_pri

Cicle de formació professional bàsica (tècnic)

PDFtaula_cfpb_tec

Programes de qualificació professional inicial (secundària)

PDFtaula_pqpi_sec

Cicles formatius de grau mitjà i superior (secundària)

PDFtaula_cfm_cfs_sec

Cicles formatius de grau mitjà i superior (tècnic)

PDFtaula_cfm_cfs_tec