Torna

GESTIÓ DE LA NÒMINA DEL PROFESSORAT DELS CENTRES CONCERTATS

 Tramitació i gestió de la nòmina i del mòdul íntegre

Curs 2018-2019

 

 

Novetats:

11 de novembre 2019        Taules retributives a partir de juliol 2019taules_juliol_2019.pdf

31 de juliol 2019               Instruccions nòmina curs 2019/2020Instruccions_nomina_curs_2019_2020.pdf

23 de juliol 2019               Nova secció de vídeos formatius

18 de juliol 2019               Manual per a la generació de distribucions horàriesmanual_generacio_distribucions_horaries.pdf

1 d'abril 2019                    Nota informativa substitucions baixa professoratnota_informativa_sustitucions_baixa_professorat.pdf

19 de desembre 2017        Informació tractament jubilacions parcials acumulades TRACTAMENT JUBILACIONS PARCIALS ACUMULADES.pdf

6 d'octubre                       Ampliació de les excepcions en la incapacitat temporal Ampliacio de les excepcions en la incapacitat temporal.pdf

11 d'abril de 2017              Resolucio per al finançament excepcional de la jubilacio parcial-ABRIL 2017Resolucio per al finançament excepcional de la jubilacio parcial-ABRIL 2017.pdf

6 d'octubre de 2016           Instruccions per sol·licitar la paga de 25 anysPàgina Web

 

Instruccions sobre la gestió de la nòmina i del mòdul íntegre

Darrera modificació: 31 de juliol de 2019

instruccions_curs_2017_2018.pdf(PDF)

Manual per a la generació de distribucions horàries

Darrera modificació: 18 de juliol de 2019

manual_generacio_distribucions_horaries.pdf(PDF)

Full de dades general

Darrera modificació: 22 d'agost de 2019

Important: el full de dades per a la comunicació de variacions horàries del professorat s'ha de generar a través del GESTIB

manual_generacio_distribucions_horaries.pdf(PDF)

Certificat de compliment dels requisits

per exercir la docència (global)

Editor de Text(WORD)

Model_sol·licitud.pdf(PDF)

Certificat de compliment dels requisits

per exercir la docència (individual)

Editor de Text(WORD)

Model_sol·licitud.pdf(PDF)

Certificat de contracte verbal

Editor de Text(WORD)

Model_sol·licitud.pdf(PDF)

Certificat de relació no contractual

Editor de Text(WORD)

Model_sol·licitud.pdf(PDF)

Certificat de compliment de trienni

Editor de Text(WORD)

Model_sol·licitud.pdf(PDF)

Certificat de categoria funcional

Editor de Text(WORD)

Model_sol·licitud.pdf(PDF)

Diferències entre bases de cotització

Fulla de Càlcul(EXCEL)

 

Declaració responsable de veracitat de dades bancàries

 

PDF(PDF)

Declaració responsable de veracitat de dades bancàries.doc(WORD)