Torna

Covid19 - Mesures per a empreses i treballadors

Informació general per a treballadors/es autònoms/es

Infromació sobre l'Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO)

Els autònoms poden fer ERTO si tenen al seu càrrec treballadors per compte d'altri, sempre i quan concorrin les causes de força major o productives.

Totes les persones que cobren un subsidi per cures d’una persona menor amb malaltia greu el podran compatibilitzar amb la prestació per atur si els afecta un ERTO o amb la prestació de cessament d’activitat per a persones autònomes durant l’estat d’alarma.

Més informació

Línies  d’ajuda

MESURES URGENTS PER AL REINICI I MANTENIMENT DE L'ACTIVITAT EN EL TREBALL AUTÒNOM

S’ha aprovat una convocatòria extraordinària d’ajudes per a autònoms centrada especialment en les persones que han hagut d’aturar la seva activitat per l’estat d’alarma i en els autònoms de temporada. Són ajudes d’entre 2.000 i 3.000 euros i properament s’informarà sobre com, quan i on es poden sol·licitar.

Tota la informació

 

MESURES URGENTS PER AL REINICI I MANTENIMENT DE L ACTIVITAT EN EL TREBALL AUTONOM.pdf MESURES URGENTS PER AL REINICI I MANTENIMENT DE L' ACTIVITAT EN EL TREBALL AUTÒNOM.pdf

Moratòria del pagament del lloguer per PIMES i autònoms per locals de feina propietat d'una empresa o entitat pública d'habitatge o un gran tenidor (més de 10 habitatges urbans).

Es pot demanar en el termini d’un mes des de l’entrada en vigor del Reial Decret-Llei 15/2020 (23 d’abril del 2020). La moratòria afectarà al període de temps que duri l’estat  d’alarma i a les mensualitats posteriors, prorrogables una a una, fins arribar a un màxim de quatre mesos. Després, es tendran dos anys per tornar les mensualitats no pagades, sense interessos i de manera fraccionada. Si queden menys de dos anys perquè finalitzi el contracte, s’han d’abonar les mensualitats abans de l’extinció.

Si el propietari de l’immoble no és un gran tenidor, també es poden demanar moratòries, però no és obligatori que l’acceptin. En aquest cas, el RDL 15/2020 també contempla que la fiança es pugui fer servir com a pagament d’una mensualitat i el o la llogatera tendrà un any per tornar-ho. Si queda menys d’un any perquè finalitzi el contracte, s’han d’abonar les mensualitats abans de l’extinció del contracte.

Els requisits per demanar la moratòria són: estar d’alta dia 14 de març, que les decisions del govern hagin suspès la seva activitat o que, durant el mes anterior a la sol·licitud, la facturació hagi caigut un 75% en comparació amb la facturació mitjana del mateix trimestre de l’any passat.

Hauran de presentar a l’arrendatari una declaració responsable on consti la reducció de la facturació, però també tendrà dret a demanar els llibres comptables.

Prestació per cessament d'activitat.

Si les seves activitats queden suspeses per l’estat d’alarma o la seva facturació cau més d’un 75% respecte del període de facturació del semestre passat, poden demanar la prestació fins que acabi l’estat d’alarma sense necessitat de tramitar la seva baixa. Més informació.

 

Moratòria de sis mesos de les cotitzacions a la Seguretat Social

 Tota la informació aquí.

Moratòria per autònoms amb deutes hipotecaris per inmobles on desenvolupen la seva activitat econòmica.

Per poder acollir-se a aquesta moratòria, s’ha d’haver patit una pèrdua dels ingressos o una caiguda de la facturació de, com a mínim, el 40%.

A més, el total de les quotes hipotecàries més les despeses de subministraments bàsics ha de ser igual o superior al 35% dels ingressos nets que rebi tota la unitat familiar. També s’han de complir els requisits que el Reial Decret Llei de dimarts (11/2020) utilitza per definir la vulnerabilitat econòmica (art. 16.1.b)

Els autònoms i les empreses també es podran acollir, en cas de vulnerabilitat, a la suspensió d’obligacions contractuals derivades de qualsevol préstec o crèdit no hipotecari. La suspensió de les obligacions de pagament es pot sol·licitar fins a un mes després de la finalització de l’estat d’alarma. Es tracta d’una suspensió de tres mesos de durada sense interès.

 

Línia de liquiditat i aval 

S’ha habilitat una línia d’aval d’ISBA Societat de Garantia Recíproca. Aquesta ajuda es tramita directament amb ISBA SGR,  a través de la seva pàgina web ( www.isbasgr.es).

No està destinada a emprenedors que no hagin iniciat encara l’activitat.

Més informació

Línia de finançament de l'ICO per a empreses i autònoms amb necessitats de liquiditat.

Es poden sol·licitar fins a 500.000 € amb un tipus fix màxim anual del 1,50%TAE, sense comissió d'obertura.

No es pot fer servir per a refinançaments i l'operació financera té un termini de dos, tres o quatre anys (un any obligatori de manca).

Es podran formalitzar préstecs fins al 31 de desembre de 2020 o fins esgotament de fons.

Més informació

Línia d'avals ICO. 

La línia d’avals té per objectiu cobrir els nous préstecs i altres modalitats de finançament i les renovacions concedides per entitats financeres a empreses i autònoms per atendre les necessitats de finançament derivades, entre altres, els pagaments dels salaris, factures, necessitat de circulant o altres necessitats de liquiditat, incloent les derivades de terminis d’obligacions financeres o tributàries.

Més informació.

Si tenies un préstec amb IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía), pots demanar un ajornament en la devolució. Més informació a  913 146 673