Torna

Covid19 - Mesures per a empreses i treballadors

Informació general per cooperatives 

Durant el temps que duri l’estat d’alarma i fins al 31 de desembre del 2020, el Fons d’Educació i Promoció Cooperatiu de les cooperatives es podrà fer servir per:

  • Donar liquiditat a la cooperativa (la cooperativa haurà de tornar en un termini màxim de 10 anys els fons, aportant, com a mínim un 30% dels seus resultats anuals al fons). En aquest cas, aquests doblers no seran comptabilitzats com a ingressos per a la cooperativa.

  • Qualsevol activitat que ajudi a frenar la crisi sanitària o els seus efectes (incloses les donacions a entitats públiques o privades)

El Consell Rector serà l’òrgan encarregat d’aprovar l’ús d’aquests fons si l’assemblea general no es pot reunir per mitjans virtuals.

Les cooperatives també poden aprovar ERTO si els seus socis i sòcies són al Règim General de la Seguretat Social. Si són al Règim d'Autònoms, han de tenir persones contractades. En cas que tots els socis treballadors siguin autònoms, es poden acollir a les ajudes per a treballadors autònoms.

Per a més dubtes, les cooperatives poden contactar amb la UCTAIB escrivint a orientacio@uctaib.coop, a administracio@uctaib.coop o telefonant al 971 205 028.

Per poder presentar un ERTO, la cooperativa necessita un acord de l'assemblea general. En cas de poder fer-la a través de mitjans virtuals, es pot fer un acord on quedi especificat que s'ha celebrat. Si no fos possible reunir l'assembla, es pot fer un acord a través del qual el consell rector de la cooperativa pren la decisió i n'assumeix totes les responsabilitats.

Si les cooperatives necessiten aquests dies fer tràmits, el registre és obert, però és millor fer qualsevol consulta per telèfon o per correu electrònic: promocioeconomica@caib.es / 971 17 65 73.

A més, tots els terminis de procediments administratius relatius a les societats cooperatives han quedat interromputs fins que cessi l'estat d'alarma: no et preocupis per prescripcions o caducitat de qualsevol acció que hagis de fer.

Si els socis d’una cooperativa són autònoms, poden demanar la prestació extraordinària per cessament d’activitat. De la mateixa manera que per als autònoms, la gestió d’aquesta ajuda correspon a les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social.

La poden demanar autònoms socis de cooperatives que les seves activitats es vegin suspeses en virtut del Reial Decret 463/2020, 14 de març, de declaració de l’estat d’alarma i autònoms socis de cooperatives que vegin reduïda la serva facturació, amb o sense suspensió de l’activitat, en un 75%.

Els requisits per demanar-la i les condicions són els mateixos que per a la resta d’autònoms.

El permís retribuït recuperable afecta les cooperatives només en cas que tenguin persones treballadores contractades en règim laboral, però no a socis i sòcies treballadores i de treball, ja que la seva relació jurídica amb la cooperativa és de caràcter societari.