avisoCookies

Visualització del menú

Selector d'idioma

caes
|


Visualització del menú

Habitatge

Habitatge i arquitectura

Habitatge i arquitectura

Enllaços d'interès

Ruta de navegació

L'accés a l'habitatge és una de les prioritats del Govern de les Illes Balears, que treballa en el desplegament d'un conjunt de polítiques públiques, i que compta tant amb els mitjans de les administracions públiques com amb l'aposta per la col·laboració publicoprivada, per donar resposta a un dels problemes principals dels ciutadans de les Illes Balears, com és la falta d'habitatge i l'increment de preus en els últims anys, tant per a les persones més vulnerables com per a les famílies de classe mitjana i joves. 

Per al Govern és imprescindible augmentar l'oferta d'habitatges disponibles en els municipis de les Illes Balears a preus assequibles a través de la nova figura d'habitatge de preu limitat, que aprofita la construcció ja existent i dona incentius i facilitats per a la posada al mercat i sense necessitat de consumir més territori. En paral·lel, el Govern engega altres programes, com la cessió de sòl públic a la iniciativa privada per incrementar l'oferta d'habitatge públic de lloguer, tant de noves promocions d'habitatge protegit com per promoure allotjaments dotacionals. 

Feim créixer el parc d'habitatge a través de la construcció i desenvolupament de noves promocions públiques de lloguer social destinades a aquelles famílies o persones més vulnerables, a través de les actuacions de l'IBAVI per promoure la construcció d'habitatge públic, i també mitjançant l'adquisició d'habitatges per tanteig i retracte.  

Aquí trobareu tota la informació necessària per accedir a un habitatge de protecció pública o a un habitatge de preu limitat i informació sobre les ajudes de lloguer a les quals es pot accedir, així com els requisits i les passes que cal seguir. També trobareu tota la informació relativa a les ajudes relacionades amb la rehabilitació i l'eficiència energètica d'habitatges i edificis.

Publicador de continguts

Línea separadora


A paragraph is a self-contained unit of a discourse in writing dealing with a particular point or idea. Paragraphs are usually an expected part of formal writing, used to organize longer prose.

Línea separadora


contingutRelacionat_header_destacados

CONTINGUT RELACIONAT

Publicador de continguts

Línea separadora


Publicador de continguts

Ajudes i tràmits

Línea separadora


Publicador de continguts

Línea separadora


HABITATGE

Línea separadora


Publicador de continguts

Et pot interessar
Vista de balcons de vivenda Conselleria d'Habitatge, Territori i Mobilitat
Interior de vivenda. Cuina Cerques un habitatge de protecció oficial?
Primer pla amb un clauer amb el logotip de l'Institut Institut Balear de l’Habitatge (IBAVI)
Dues mans entrellaçades Vols saber si pots rebre algun ajut social?

comparteix

Comparteix​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​