Torna

Servei de Formació

Acreditació de la professió de Psicologia General Sanitària

 

La Disposició Addicional Setena de la Llei 33/2011, de 4 d'octubre, General de Salut Pública, ha regulat la professió del psicòleg sanitari generalista, amb la denominació de Psicòleg General Sanitari. Aquesta norma detalla quines són les seves funcions: “la realització d'investigacions, avaluacions i intervencions psicològiques sobre aquells aspectes del comportament i l'activitat de les persones que influeixen en la promoció i millora de l'estat general de la seva salut, sempre que aquestes activitats no requereixin una atenció especialitzada per part d'altres professionals sanitaris”. Aquesta norma estableix com a requisit per a exercir posseir el títol de llicenciat/da o graduat/da en Psicologia i el títol oficial de Màster en Psicologia General Sanitària.

La Disposició Addicional Setena de la Llei 33/2011, de 4 d'octubre, General de Salut Pública, estableix com a única via per a accedir a la professió de Psicòleg General Sanitari als actuals psicòlegs/ogues, l'obtenció del títol oficial de Màster en Psicologia General Sanitària. Per tant els/les professionals haurien d'acudir a una universitat que imparteixi aquest nou títol per a obtenir-lo.