Torna

Servei de Formació

 

Reconeixement de títols no universitaris de ciències de la salut (formació professional, branca sanitària)

 

És competència de la direcció general de Recerca en Salut, Formació i Acreditació el RECONEIXEMENT DE TÍTOLS/DIPLOMES/CERTIFICATS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL, BRANCA SANITÀRIA (Tècnic en Cures Auxiliars d’Infermeria, TGM en Farmàcia, T. Grau Superior en: Anatomia Patològica i Citologia, Audio pròtesis, Dietètica, Documentació Sanitària, Higiene Bucodental, Imatge per al Diagnòstic Laboratori de Diagnòstic Clínic, Orto protèsic, Pròtesis Dentals, Radioteràpia, Salut Ambiental), A l’EFECTE D'EXERCIR PROFESSIONALMENT A  ESPANYA una professió sanitària regulada pel sistema general establert per la Directiva 2005/36/CE.

 

 

Documentació requerida

go.gif

  Accés al tràmit telemàtic

 

Normativa:

Reial Decret 1837/2008, de 8 de novembre, pel que s’incorporen a l’ordenament jurídic espanyol la Directiva 2005/36/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 7 de setembre de 2005 i la Directiva 2006/100/CE del Consell, de 20 de novembre de 2006, relatives al reconeixement de cualificacions professionals, així com a determinats aspectes de l’exercici de  la professió d’advocat.