BÚSTIA DE QUEIXES, SUGGERIMENTS I AGRAÏMENTS

En aquest apartat del web, el Servei de Qualitat i Avaluació vol donar l'oportunitat als treballadors i funcionaris de la CAIB per expressar-se. 

A qui va dirigida aquesta bústia?

Només els treballadors de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, o d'un ens depenent, poden fer suggeriments, queixes o agraïments relacionades amb la matèria de qualitat i avaluació de l'Administració de la Comunitat de les Illes Balears, a través de l'adreça esmentada anteriorment: qualitat@.caib.es. O, si es vol que sigui anònim, emprar el formulari de la Bústia de Qualitat i Avaluació.

El suggeriment, queixa o agraïment pot estar relacionat, per exemple, amb la fixació d'objectius, la motivació, els processos, la gestió informàtica, la gestió del mobiliari, la formació, l'avaluació de resultats, les condicions de feina, la qualitat dels serveis, etc.

A qui no va dirigida aquesta bústia?

A) CIUTADANS: Si el que es vol és presentar una queixa, suggeriment o agraïment com a ciutadà sobre assumptes diferents als indicats en el paràgraf anterior, aquesta no és la bústia correcta i, per tant, s'ha d'adreçar als Servei d'Atenció i Informació a la Ciutadania, que disposa de diversos canals: telemàtics, presencials, telefònics (012) o queixes/suggeriments del ciutadà.

B) TREBALLADORS CAIB: si el suggeriment va adreçat a temes relacionats amb les funcions de la unitat a la qual estan destinats, s'ha de recordar que pot utilizar la bústia disponible en el Portal de Serveis al Personal (intranet), que va dirigida a Inspecció de Serveis de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.