- Govern d’Aragó. Govern fàcil

- Govern d’Aragó. Cartes de serveis

Guia de comunicació clara de la Comunitat Autònoma de Madrid

Rànquing de territoris de la economia sènior (Fundació Mapfre)

- Ajuntament de Madrid. Guia pràctica Comunicació Clara

- Oficina de Publicacions de la Unió Europea. Com escriure amb claredat

- Comunicació Clara. Eina “Clara”

- Universitat Nacional d’Educació a Distància (UNED). Sistema ArText, redactor per a texts d’àmbits especialitzat i texts en llenguatge clar

- Associació Espanyola per a la Qualitat

- Club Excel·lència en Gestió

- Xarxa Nacional de Qualitat Normativa (Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica)

- Qualitat dels Serveis Públics (Junta d’Andalusia)

- Govern de Canàries. Programes i Polítiques Públiques

- Govern de Canàries. Innovació i Qualitat

- Junta de Castella i Lleó. Avaluació de Polítiques Públiques

- Generalitat de Catalunya. Llenguatge planer

- Generalitat de Catalunya. Estudis de polítiques públiques i d'anàlisi comparada

- Generalitat de Catalunya. Auditoria dels serveis públics

- Generalitat de Catalunya. Avaluació dels serveis públics

- Generalitat de Catalunya. Avaluació econòmica de polítiques públiques

- Comunitat Foral de Navarra. Observatori de la Realitat Social

- Generalitat Valenciana. Qualitat i avaluació de serveis públics

- Xunta de Galícia. Avaluació de la qualitat dels serveis públics

- Xunta de Galícia. Baròmetre de la qualitat dels serveis públics

- Regió de Múrcia. Guia d’avaluació de polítiques públiques de la CARM

- Ciutat Autònoma de Melilla. Qualitat dels serveis

- Administració General de l’Estat (AGE). Cartes de serveis

- Administració General de l’Estat (AGE). Llei 27/2022, de 20 de desembre, de institucionalització de l’avaluació de polítiques públiques a l’Administració General de l’Estat

- Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) – Gestió de la qualitat

- Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP). Avaluació de polítiques públiques

- Portal transparència Administració General de l'Estat (Illes Balears)

- Governança Pública: qualitat de les Administracions Públiques (AGE)

- Avalua-lab