Eines

La Direcció General de Transparència i Bon Govern  vetlla per l'homogeneïtat i la coherència metodològica del procés d'elaboració de les cartes. Per això, s'encarrega d'elaborar instruccions i guies metodològiques i també de donar el suport tècnic i la formació necessaris al llarg del procés d'elaboració de la carta.

Aquestes eines són de compliment obligatori i ajuden a gestionar l'elaboració i la publicació de les cartes i també a fer possible que totes les cartes ciutadanes tenguin una sèrie de característiques comunes, fins i tot pel que fa al disseny i a l'edició.

Periòdicament la Direcció General de Transparència i Bon Govern revisarà i millorarà aquestes eines i, per tant, es recomana verificar que es treballa amb l'ultima versió que la Direcció General posa a disposició en aquesta pàgina.

 

Les eines elaborades per la Direcció General de Transparència i Bon Govern són les següents:

 

Procés d'elaboració d'una Carta Marc

 

 

Funcions en matèria de Cartes Marc

Funcions en Matèria de Cartes Marc