Atenció telemàtica


REGISTRE ELECTRÒNIC

Accedint a aquest enllaç trobareu les vies i els requisits per presentar sol·licituds, comunicacions i escrits dirigits a l'Administració

   Subjectes obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques: [feis clic aquí]


SOL·LICITUD D'INFORMACIÓ

Accedint a aquest enllaç trobareu els tipus d'informació que podeu sol·licitar i les vies per fer-ho


QUEIXES, SUGGERIMENTS I AGRAÏMENTS

Accediu a la pàgina de QUEIXES I SUGGERIMENTS TELEMÀTICS en la qual trobareu tota la informació per presentar la vostra sol·licitud telemàticament.