Torna

Atenció a la ciutadania


   REGISTRE ELECTRÒNIC

   Accedint a l'enllaç següent trobareu les vies i els requisits per presentar sol·licituds, comunicacions i escrits dirigits a l'Administració

      Subjectes obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques: [feis clic aquí]


   SOL·LICITUD D'INFORMACIÓ

   Accedint a l'enllaç següent trobareu els tipus d'informació que podeu sol·licitar i les vies per fer-ho


   QUEIXES, SUGGERIMENTS I AGRAÏMENTS

   Accediu a la pàgina de QUEIXES I SUGGERIMENTS TELEMÀTICS en la qual trobareu tota la informació per presentar la vostra sol·licitud telemàticament.