Torna

Servei d'Ordenació Farmacèutica

Tràmits amb el Servei - Oficines de farmàcia


Posam a la vostra disposició els models de sol·licitud per dur a terme diverses tramitacions referents a Oficines de Farmàcia i altres centres sanitaris.

ADJUNTS, SUBSTITUTS I REGENTS

link3.gif Comunicació d'alta de farmacèutic/a adjunt/a d'oficina de farmàcia 
link3.gif Comunicació de baixa de farmacèutic/a adjunt/a d'oficina de farmàcia
link3.gif Autorització de nomenament de farmacèutic/a substitut d’oficina de farmàcia
link3.gif Autorització de nomenament de farmacèutic/a regent d’oficina de farmacia
link3.gif Autorització de cessament de farmacèutic/a regent d’oficina de farmacia
link3.gif Autorització de cessament de farmacèutic/a substitut d’oficina de farmacia

HORARIS i VACANCES

link3.gif Comunicació d'ampliació d'horari d'oficines de farmàcia
link3.gif Comunicació anual d’horari i vacances d’oficina de farmàcia
link3.gif Autorització d'exempció de serveis d'urgència
link3.gif Comunicació de modificació d’horari d’oficina de farmàcia
link3.gif Autorització de reducció d'horaris mínims d'oficines de farmàcia

AUTORITZACIÓ NOVA OFICINA DE FARMÀCIA

link3.gif Autorització de local per a noves oficines de farmàcia
link3.gif Autorització d'obertura i funcionament d'oficines de farmàcia 

TRASLLAT

link3.gifAutorització per al trasllat d'una oficina de farmàcia
link3.gifAutorització per al trasllat provisional d'una oficina de farmàcia

FARMACIOLES

link3.gif Autorització de farmacioles farmacèutiques

TRANSMISSIÓ

link3.gifAutorització de transmissió d’oficina de farmàcia “intervius”
link3.gifAutorització de transmissió d'oficina de farmàcia  “Mortis causa”
 

TANCAMENTS

link3.gif Autorització de tancament definitiu d'Oficina de Farmàcia
link3.gif Autorització de tancament temporal d'Oficina de Farmàcia 

OBRES

link3.gifAutorització d'obres de modificació d'oficina de farmàcia
link3.gifComunicació d'obres de modificació d'oficina de farmàcia

FÓRMULES MAGISTRALS

link3.gif Autorització / Renovació d'elaboració de fórmules magistrales a tercers
link3.gif Comunicació d'exempció d'elaboració de fórmules magistrals i preparats oficinals
link3.gif Autorització / renovació d'adscripció de nivell de formulació magistral d'oficina de farmàcia

SECCIONS

link3.gif Autorització/Renovació de Secció d'Anàlisis Clíniques
link3.gif Autorització/Renovació de Secció d'Optica
link3.gif Autorització/Renovació d'una secció d'ortopèdia d'oficina de farmacia
link3.gif Autorització/Renovació d'una secció de dietètica i nutrició de farmacia

ÍNDEX CORRECTORS

link3.gif Aplicació de l'índex corrector del marge de dispensació de les oficines de farmàcia