Ple

President

Sr. Antoni Costa Costa


Vicepresidenta

Sra. Catalina Mir Ferrer


Vocals

Secretari general de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural:

Sr. Miguel Obrador Bou

Secretari general de la Conselleria de Famílies i Afers Socials:

Sr. David Lozano Ortiz

Secretària general de la Conselleria de la Mar i del Cicle de l'Aigua:

Sra. Juana María Forteza Pujol

Secretària general de la Conselleria de Presidència i Administracions Públiques:

Sra. María José Bauzá Alonso

Secretària general de la Conselleria de Salut:

Sra. María Esperanza Reverte Lorenzo

Secretària general de la Conselleria de Turisme, Cultura i Esports:

Sra. Maria Isabel Sáez Sastre

Secretària general de la Conselleria d'Educació i Universitats:

Sra. Maria del Pilar Guasp Bergas

Secretària general de la Conselleria d'Empresa, Ocupació i Energia:

Sra. Marta García Noguera

Secretària general de la Conselleria d'Habitatge, Territori i Mobilitat:

Sra. Catalina Ferrer Bover

Intervenció:

Sr. Carlos Bonet Serra

Direcció de l'Advocacia:

Sra. Antònia Perelló Jorquera

Representants de les organitzacions empresarials:

Titulars: Srs. Francisco Simó Lladó, Antonio Fuster Miró (CAEB)

Suplents: Srs. Andrés Moll Linares, Juan Amer Cirer (CAEB)

Titular: (PYME)


Secretària

Sra. Mª Matilde Martínez Montero