Torna

Junta Consultiva de Contractació Administrativa

Ple

Presidenta

Sra. Rosario Sánchez Grau


Vicepresident primer

Sr. Francesc Miralles Mascaró


Vicepresidenta segona

Sra. Maria Begoña Morey Aguirre

Vocals

Secretari general de la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball:

Sr. Jaume Colom Adrover


Secretària general de la Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat:

Sra. María Asunción Sáez Amer


Secretari general de la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca:

Sr.Tomeu Barceló Rosselló

Secretari general de la Conselleria d'Afers Socials i Esports:

Sr. Xavier Lluís Bacigalupe Blanco

Secretària general de la Conselleria de Salut i Consum:

Sra. Guadalupe Pulido Román

Secretària general de la Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius:

Sra. Paula Cristina de Juan Salvá


Secretària general de la Conselleria de Medi Ambient i Territori:

Sra. Catalina Inés Perelló i Carbonell

Secretari general de la Conselleria de Mobilitat i Habitatge:

Sr. Francesc Ramis Oliver

Secretari general de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació:

Sr. Jorge Sánchez Fernández


Secretari General de la Conselleria d'Administracions Públiques i Modernització:

Sr. Benito Prósper Gutiérrez

Intervenció General:

Sr. Joan Martí Cerdà

Suplents: Srs. Josep Amengual Antich, Apol·lònia Andreu Mestre, Bartomeu Matas Martorell

Direcció de l'Advocacia:

Sra. Lourdes Aguiló Bennàssar

Suplent: Sr. José Ramón Ahicart Sanjosé

Representant de les organitzacions empresarials:

Titulars: Srs. Francisco Simó Lladó, Antonio Fuster Miró (CAEB)

Suplents: Srs. Francisca Alba Ramón, Juan Amer Cirer (CAEB)

Titular: Sr. Francisco Javier Serra Badia (PYME)

 

Secretària

Sra. Mª Matilde Martínez Montero