Comissió de Classificació Empresarial

Presidenta

Sra. Catalina Mir Ferrer


Vicepresident

Vocals

Conselleria de la Mar i del Cicle de l’Aigua:

Titular:

Suplent: Sr. Antonio Bernat Homar

Conselleria de Habitatge, Territori i Mobilitat:

Titular: Sra. Nerea Uriarte Eceiza

Suplent: Sr. Oscar Canalis Hernández

Conselleria d'Educació i Universitats:

Titular: Sr. Pedro J. Moyano Marín

Suplent: Sr. Bernat Suau Molina

Conselleria de Salut:

Titular: Sr. Alberto Borrás Domingo

Suplent: Sr. José Manuel Busquets Sánchez

Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació:

Titular: Sra. Catalina Payeras Pol

Suplent: Sr. Juan Carlos Pons Morey

Conselleria d’Empresa, Ocupació i Energia:

— Industria:

Titular: Sr. Facundo Abramo Carrà

Suplent: Sra. Ana Isabel Quintana Carrillo

— Transició energètica

Intervenció General:

Titular: Sra. Rosa Maria Marí Torres

Suplent: Sra. María del Pilar Díaz Castro

Direcció de l'Advocacia:

Titular: Sr. Francisco J. Martorell Fuster

Suplent: Sr. José Ramón Ahicart Sanjosé

Representants de les organitzacions empresarials:

Titular: Sr. Sergio Bertrán Damián (CAEB)

Suplents: Srs. Francisco Simó Lladó, David Gimeno sánchez, Andrés Moll Linares, Antonio Fuster Miró (CAEB)

Titular: Sra. María García Melsión (PIME)

Suplent: Sra. Mª Angels Marí Puig (PIME)


Secretària

Sra. Mª Matilde Martínez Montero