Models de documents

A continuació trobareu els models de documents més freqüents que es poden presentar per a qualsevol licitació:

 • Document Europeu Únic de Contractació: creació
 • Document Europeu Únic de Contractació: visualització
 • Declaració responsable    Editor de Text word
 • Model d'aval (garantia provisional) Editor de Text word
 • Model d'aval (garantia definitiva) Editor de Text word
 • Model d'aval solidari futura UTE (garantia provisional) Editor de Text word
 • Model d'aval solidari futura UTE (garantia definitiva) Editor de Text word
 • Model de certificat d'assegurança de caució (garantia provisional) Editor de Text word
 • Model de certificat d'assegurança de caució (garantia definitiva) Editor de Text word
 • Model de certificat d'assegurança de caució futura UTE (garantia provisional) Editor de Text word
 • Model de certificat d'assegurança de caució futura UTE (garantia definitiva) Editor de Text word