Torna

Interoperabilitat

Actualment l’arxiu encara no guarda cap sèrie documental. A mesura que s’incorporin sèries documentals a l’arxiu es publicaran a aquest pàgina.

Les sèries documental són valorades per la Comissió de Qualificació i Avaluació de Documents la qual aprova les corresponents taules d’avaluació.