COMPARTIM DADES ENTRE ADMINISTRACIONS

Actualment l’arxiu encara no guarda cap sèrie documental. A mesura que s’incorporin sèries documentals a l’arxiu es publicaran a aquest pàgina.

Les sèries documental són valorades per la Comissió de Qualificació i Avaluació de Documents la qual aprova les corresponents taules d’avaluació.

Vull consultar un servei

Si he de consultar un servei per la tramitació d'un procediment administratiu, s'ha d'obtenir una autorització per part del cedent de les dades.

Sol·licitar accés