Torna

IBISEC

Informació sobre protecció de dades: El responsable del tractament de les dades personals del destinatari és l’INSTITUT BALEAR D'INFRAESTRUCTURES I SERVEIS EDUCATIUS (IBISEC, d’ara endavant) amb domicili Ctra. Valldemossa km 7,4. PARC BIT - Edificio Naorte, Bloc A, 3a, 07121 Palma (Illes Balears); Contacte DPD: rgpd@ibisec.caib.es. Aquestes dades són tractades per a la satisfacció del nostre interès legítim, per a la gestió de contactes i el manteniment de comunicacions recíproques per qüestions derivades de la nostra activitat. Aquestes dades seran conservades mentre siguin útils per a les finalitats indicades i, en tot cas, durant els terminis legals i el temps necessari per a atendre possibles responsabilitats nascudes del tractament. Els interessats tenen dret a sol·licitar l'accés a les seves dades personals, la seva rectificació, supressió o portabilitat, la limitació del seu tractament, a oposar-se al tractament, així com a presentar una reclamació davant una autoritat de control.
Aquest missatge i els seus documents adjunts són confidencials. Si vostè no és el destinatari, si us plau posi-ho en coneixement del remitent i elimini aquesta comunicació i els documents adjunts del seu sistema, sense reproduir ni comunicar el seu contingut. La transmissió del correu electrònic no garanteix que sigui segur o lliure d'errors, per la qual cosa declinem qualsevol responsabilitat sobre aquest tema.