Torna

IBISEC

Guia d’aplicació de les IOC als contractes vigents de l'IBISEC

 

Atesa l’entrada en vigor el mes d’octubre de 2016 de diversa normativa que afectava directament la contractació pública i, per tant, les Instruccions d’Obligat Compliment (IOC) de l’ens, es va fer necessari iniciar a dit mes la revisió de les IOC vigents.

Finalment, en data 15 de març de 2017, l’òrgan de contractació ha aprovat les noves IOC de l’IBISEC per a contractes no sotmesos a regulació harmonitzada.

Aquest fet determina que els contractes que actualment manté l’IBISEC en vigor venen referenciats fins a 3 IOC diferents, en funció del moment en que es licitaren.

Per aquest motiu, a efectes d’atorgar la major claredat possible, s’ha considerat imprescindible indicar quines IOC són les aplicables als contractes vigents, d’acord amb la següent taula:

Instruccions d’Obligat Compliment

Expedients d’aplicació

IOC 24-07-2014

Previs al 23/2016

IOC 24-07-2014 REVISIÓ OCT 2016

Del 23/2016 al 007/2017 (ambdós inclosos)

IOC 16-03-2017

A partir del 008/2017